Leistung

ISO Standard

Kvalitet proizvoda

Preduzeće Alatnica Vuković d.o.o. raspolaže sertifikatom ISO 9001:2015 kojim sertifikaciono telo TMS CEE doo potvrdjuje da je naše preduzeće u potpunosti uvelo i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom u oblasti proizvodnje i prodaje delova mašinskom obradom metala i brizganjem plastike.

Stručan kadar, tehničke inovacije, višegodišnje iskustvo u oblasti mašinske industrije i proizvodnja u skladu sa ISO 9001 standardom kvaliteta garantuju visok i stabilan kvalitet nasih proizvoda.

sertifikat ISO 9001sertifikat

PDFPolitika kvaliteta

PDF Poslovnik kvaliteta